Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Maria Brzoza
Główny adres email
Dorota.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • bibliotekarz Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

  przyjmowanie bieżącego wpływu oraz wstępna selekcja czasopism

  prowadzenie akcesji kartkowej i elektronicznej oraz sporządzanie dezyderatów

  wysyłanie potwierdzeń odbioru czasopism do wydawców i kolporterów

  współpraca z innymi jednostkami w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji wydawnictw ciągłych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela