Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maciej Klon
Główny adres email
Maciej.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

W roku akademickim 2021/22 przebywam na stażu naukowym w Uniwersytecie Stanforda w USA w ramach programu im. Bekkera NAWA.

Jestem kierownikiem projektu pt. Polityka zakonna: władza i status w zakonach. Badanie empiryczne polskiego monastycyzmu w ramach konkursu OPUS w NCN.


Ważniejsze publikacje z ostatnich 10 lat


Monografie

Political Science of Religion: Theorizing the Political Role of Religion, Palgrave Macmillan, London 2020.

Teokracje amerykańskie. Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijnie, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, ss. 395.

Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, ss. 278.

Wydanie II zmienione: Granice wolności religijnej. Problemy polityczno-wyznaniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015, ss. 296.


Artykuły

W stronę biopolitologii: perspektywa naturalistyczna w naukach o polityce, „Colloquium” 2021, 2(42).

Perspektywy badawcze w politologii religii, “Studia Religiologica” 2019, t. 52, nr 4, s. 277–291.

Political agency and violence: understanding the causes of the Mountain Meadows Massacre, “Religion, State and Society” 2019, vol. 47, issue 3, s. 290–306.

Religion in public life [w:] Civic and Uncivic Values in Poland, eds. K. Dośpiał-Borysiak, S. Ramet, K. Ringdal, CEU Press, Budapest–New York 2019.

Shakers [in:] World Religions and Spirituality, ed. David Bromley, Virginia Commonwealth University, 2019.

Empowerment through religion: religion's survival strategies in democratic politics, “Przegląd Politologiczny” 2016, nr4, ss. 93–105.

The Politics Of Schism. The Origins Of Dissent In Mormonism, “Studia Religiologica” 2016, nr 3, s. 203–218.

A contemporary religious political movement: LDS Church’s nation-wide political campaigns, „Annales UMCS. Sectio K; Politologia” 2016, vol. 23, nr 1.

Idea ziemskiego zbawienia w wizjach ładu społeczno-politycznego [w:] Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, UMCS, Lublin 2015, s. 271–280.

Czy wybory umożliwiają artykulację preferencji politycznych?, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 37, s. 293–311.

American Shakers – Dying Religion, Emerging Cultural Phenomenon, „Studia Religiologica” 2014, t. 47, nr 4, s. 307–320.

Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, t. 17, s. 36–52.

Teologia teokracji. Religijna legitymizacja władzy u amerykańskich purytanów i mormonów, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 4, s. 51–67.

Religious doctrine as a factor of stability of political systems. A study of two North American theocracies, “Politics and Religion Journal” 2013, vol. 7, no. 2, s. 413–435.

Teokracje północnoamerykańskie. Historia i współczesność, [w:] Myśl społeczna wielkich religii świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 275–290.

Legitimation mechanisms as third-dimension power practices. The case of the Shakers, “Journal of Political Power” 2012, vol. 5, issue 3, s. 377–409.

Disentangling Democracy [w:] European Culture in Diversity, eds. K. Kujawińska-Courtney, M. Łukowska, E. Williams, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2011, s. 7-22.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

- politologia religii, w tym zwłaszcza teokracja i systemy polityczne organizacji religijnych;

- teoria polityki, w szczególności teoria demokracji i teoria władzy;

- politologia ewolucyjna / biopolitologia

- systemy polityczne, systemy wyborcze, system polityczny Stanów Zjednoczonych.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Systemów Politycznych

  Profesor badawczo-dydaktyczny. Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela