Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maciej Maria Topola
Główny adres email
Maciej.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Technologii i Chemii Materiałów

  Synteza polimerowych nanokompozytów funkcjonalnych. Badania fizykochemicznych właściwości powierzchni polimerowych nanokompozytów funkcjonalnych. Badania zwilżalności (hydrofobowości i superhydrofobowości) tych powierzchni. Badania z wykorzystaniem mikroskopii optycznej i elektronowej, goniometrii, spektroskopii FTIR.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów Podstawy fizyki I i II, Fizyka polimerów, Fizyka nowoczesnych materiałów, Nanotechnologia i inżynieria materiałów – techniki pomiarowe (laboratorium), Nowoczesne metody badań substancji chemicznych, Komercjalizacja wyników badań.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela