Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Renata Topola
Główny adres email
Renata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Biuro Rektora

  1.Udział w pracach legislacyjnych Uczelni, w tym:

  • konsultacje i uzgodnienia dotyczące wewnętrznych aktów prawnych UŁ;
  • opracowywanie aktów prawnych UŁ pod względem formalno-prawnym;
  • publikacja aktów prawnych UŁ w Bazie Aktów Własnych LEX;
  • rejestracja aktów prawnych UŁ.
  2.Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przepisów wewnętrznych aktów prawnych UŁ oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  3.Przygotowywanie i rejestracja pełnomocnictw i upoważnień Rektora UŁ.
  4.Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów w Uczelni.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela