Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Maria Dąb
Główny adres email
Krzysztof.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności


Osiągnięcia naukowe

Milczarski P., Podlaski K., Hlobaz A., Dowdall S., Stawska Z., O'Reilly D.: Soft Skills Development in Computer Science Students via Multinational and Multidisciplinary GameDev Project in SIGCSE 2021 - Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education (2021) doi:10.1145/3408877.3432522

Gwizdalla T.M., Manzoni L., Sirakoulis G.Ch., Bandini S., Podlaski K.: Preface in Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (2021)

Podlaski K.: Ant colony optimization implementation for reversible synthesis in walsh-hadamard domain in Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (2020) doi:10.1007/978-3-030-50426-7_18

Kerntopf P., Moraga C., Podlaski K., Stankovic R.: Research on reversible functions having component functions with specified properties: An overview in Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (2020) doi:10.1007/978-3-030-47361-7_4

Grzelak D., Podlaski K., Wiatrowski G.: Analyze the effectiveness of an algorithm for identifying Polish characters in handwriting based on neural machine learning technologies, Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences (2019) doi:10.1016/j.jksuci.2019.08.001

Milczarski P., Hlobaz A., Maslanka P., Zielinski B., Stawska Z., Podlaski K., Kosinski P.: Carbon footprint calculation and optimization approach for CFOOD project in CEUR Workshop Proceedings (2019)

Kerntopf P., Stankovic R., Podlaski K., Moraga C.: Ternary/MV reversible functions with component functions from different equivalence classes in Proceedings of The International Symposium on Multiple-Valued Logic (2018) doi:10.1109/ISMVL.2018.00027

Milczarski P., O'Reilly D., Podlaski K., Almeida F., Dowdall S., Hlobaz A., Bollaert H., Lourenco J.: How Participation in An Intensive Project Can Increase 3rd Level Students' Awareness of Entrepreneurship in CEUR Workshop Proceedings (2018)

Milczarski P., Hlobaz A., Podlaski K.: Analysis of enhanced SDEx method in Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2017 (2017) doi:10.1109/IDAACS.2017.8095245

Kerntopf P., Podlaski K., Moraga C., Stankovic R.S.: Study of Reversible Ternary Functions with Homogeneous Component Functions in Proceedings of The International Symposium on Multiple-Valued Logic (2017) doi:10.1109/ISMVL.2017.54

Podlaski K., Wiatrowski G.: Multi-objective optimization of vehicle routing problem using evolutionary algorithm with memory, Computer Science (2017) doi:10.7494/csci.2017.18.3.1809

Hlobaz A., Podlaski K., Milczarski P.: Enhancements of encryption method used in SDEx in Communications in Computer and Information Science (2017) doi:10.1007/978-3-319-59767-6_11

Podlaski K.: Reversible circuit synthesis Using Binary Decision Diagrams in Proceedings of the 23rd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2016 (2016) doi:10.1109/MIXDES.2016.7529738

Podlaski K., Hlobaz A., Milczarski P.: Secure data exchange based on social networks public key distribution in Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST (2016) doi:10.1007/978-3-319-47063-4_5

Podlaski K.: Reversible circuit synthesis with particle swarm optimization using crossover operator in Proceedings of the 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2015 (2015) doi:10.1109/MIXDES.2015.7208546

Milczarski P., Podlaski K., Hlobaz A.: Applications of secure data exchange method using social media to distribute public keys in Communications in Computer and Information Science (2015) doi:10.1007/978-3-319-19419-6_37

Hlobaz A., Podlaski K., Milczarski P.: Applications of QR Codes in Secure Mobile Data Exchange in Communications in Computer and Information Science (2014) doi:10.1007/978-3-319-07941-7_28

Kerntopf P., Perkowski M., Podlaski K.: Synthesis of reversible circuits: A view on the state-of-the-art in Proceedings of the IEEE Conference on Nanotechnology (2012) doi:10.1109/NANO.2012.6322176

Caban P., Podlaski K., Rembielinski J., Smolinski K.A., Walczak Z.: Entanglement and tensor product decomposition for two fermions, Journal of Physics A: Mathematical and General (2005) doi:10.1088/0305-4470/38/6/L02

Caban P., Podlaski K., Rembielinski J., Smolinski K.A., Walczak Z.: Tensor product decomposition, entanglement, and bogoliubov transformations for two fermion system, Open Systems and Information Dynamics (2005) doi:10.1007/s11080-005-5729-8

Ablamowicz R., Fauser B., Podlaski K., Rembielinski J.: Idempotents of Clifford algebras, Czechoslovak Journal of Physics (2003) doi:10.1023/B:CJOP.0000010517.40303.67

Kowalski K., Podlaski K., Rembielinski J.: Quantum mechanics of a free particle on a plane with an extracted point, Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics (2002) doi:10.1103/PhysRevA.66.032118

Zainteresowania naukowe

Tematyka badawcza:

Metody optymalizacji globalnej

Optymalizacja globalna z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, metaheurystycznych bądź sieci neuronowych

Logika odwracalna

Współczesne układy cyfrowe charakteryzują się znaczną dyssypacją energii. Już w latach 60tych Landauer pokazał że każda strata informacji oznacza dyssypację energii. Logika odwracalna zakłada budowę systemu z użyciem elementów nie pozwalających na utratę informacji a co za tym idzie pozwalają na minimalizację zużycia energii. Badania prowadzone w skupiają się głównie na metodach syntezy układów odwracalnych.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Systemów Inteligentnych

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela