Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Artur Sosna
Główny adres email
Artur.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pochodzę ze Zgorzelca, gdzie zdobyłem dyplom technika energetyka. Na Uniwersytecie Łódzkim ukończyłem podwójne studia magisterskie: kulturoznawstwo ze specjalnością teatrologiczną (1994) oraz filologię germańską (1996). Na tej samej uczelni uzyskałem w roku 2004 stopień doktora, a w roku 2017 stopień doktora habilitowanego. Od kwietnia 2020 roku zatrudniony jestem na stanowisku profesora UŁ.

Osiągnięcia naukowe

Jestem stypendystą Fundacji im. Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung), Austriackiej Centrali Wymiany Akademickiej (OeAD), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Fundacji im. Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung).

Otrzymałem 1 zespołową i 3 indywidualne nagrody naukowe Rektora UŁ.

Zainteresowania naukowe

Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych są szeroko pojęte dzieje teatru niemieckojęzycznego w XX i XXI wieku. Moje badania na tym polu koncentrują się na następujących zagadnieniach szczegółowych: historia teatru niemieckiego w Łodzi przed I wojną światową, recepcja dramaturgii niemieckojęzycznej w Polsce, interpretacje współczesnych tekstów oraz inscenizacji teatralnych, teatr postdramatyczny, twórczość Elfriede Jelinek. Nadto jestem autorem publikacji dotyczących współczesnej epiki oraz liryki austriackiej i szwajcarskiej. W swoich badaniach nie ograniczam się tylko do niemieckojęzycznego kręgu kulturowego, lecz odnoszę również do kultury polskiej, w szczególności do problematyki społeczno-kulturowej tożsamości płci w literaturze i sztuce.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria dyplomowe, proseminaria etc.) z zakresu historii literatury oraz kultury niemieckiego obszaru językowego oraz translacji;
  • badania naukowe w zakresie dyscypliny literaturoznawstwo oraz dotyczące zagadnień kulturoznawczych;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • organizacja oraz udział w konferencjach naukowych;
  • sporządzanie recenzji wydawniczych oraz recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych;
  • współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, organizacjami naukowymi i instytucjami kultury;
  • czynny udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów naukowych;
  • popularyzacja nauki;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela