Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maria Sosna
Główny adres email
Maria.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, trener kompetencji miękkich.

Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną. Ukończyła studia psychologiczne w Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

W latach 2011-2019 pełniła funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o/Łódź, aktualnie pełni funkcję członka Zarządu. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Stowarzyszenia Rozwoju Kadr w Łodzi.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

Finogenow, M. (2020). Tryby schematów i modele trybów w zaburzeniach osobowości z klastra B i C. Psychoterapia, 1(192), 45-58.

Finogenow, M. (2019). Związek kompetencji społecznych z poczuciem samotności i zadowoleniem z życia wśród osób starszych. Pedagogika Rodziny, 9 (2), 69-83.

Wróbel, M., Finogenow, M., Szymańska, P., Laurent, J. (2019). Measuring Positive and Negative Affect in a school-based sample: A Polish version of the PANAS-C. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 41, 598-611.

Finogenow, M. (2018). Poczucie własnej atrakcyjności a poczucie dobrostanu w okresie późnej dorosłości – moderująca rola płci. Pedagogika Społeczna, 3, 109-122.

Finogenow, M. (2017). Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności i możliwości jej zastosowania u osób starszych. Psychoterapia, 3 (182), 57-68.

Finogenow, M. (2017). Need for Achievement. W: V. Zeigler-Hill, T.K. Shackleford (red.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer International Publishing.

Finogenow, M., Wróbel, M., Mróz, J. (2015). Skala Płytkiej i Głębokiej Pracy Emocjonalnej (SPGPE) – adaptacja narzędzia i analiza własności psychometrycznych. Medycyna Pracy, 66, 3, 359-371.

Finogenow M. (2013). Personality Traits and Subjective Health in Retirement Age –The Role of Personal Resources. Polish Psychological Bulletin, 44 ,2, 213-222.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora UŁ za cykl publikacji – indywidualna III stopnia (2009, 2014)

Nagroda Rektora UŁ z najlepszy podręcznik akademicki – 2013 (nagroda zespołowa)

Nagrody Dziekana WNoW

Wybrane projekty naukowe:

„Czy interpersonalne funkcje łez zależą od tego, kto płacze? Wiek i płeć osoby płaczącej jako moderatory efektu łez” (program MNiSW IDUB, 2021-2023)

„Pomiar afektu pozytywnego i negatywnego u dzieci. Polska adaptacja Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS–C)” (Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2017)
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

 • psychologia starzenia się i starości;
 • praca emocjonalna;
 • terapia schematów – rola wczesnych nieadaptacyjnych schematów wg Younga.
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

  Obowiązki dydaktyczne:

  Przygotowywanie, prowadzenie i koordynowanie zajęć dydaktycznych dla studentów psychologii (w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość tj MS Teams, platforma Moodle). Prowadzenie seminarium magisterskiego i recenzowanie prac dyplomowych.

  Prowadzone zajęcia: Emocje i motywacja (wykład + ćwiczenia), Pomoc psychologiczna (wykład + ćwiczenia), Trening asertywności jako wspomaganie własnego rozwoju, Umiejętności asertywne w relacjach interpersonalnych, Psychologia konfliktów i negocjacji, Autoprezentacja na rynku pracy.

  Obowiązki naukowe:

  Projektowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a także pozyskiwanie środków na badania naukowe. Upowszechnianie wyników badań własnych w formie publikacji naukowych, popularno-naukowych, a także w formie doniesień na konferencjach naukowych. Uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych. Recenzowanie artykułów naukowych.

  Obowiązki organizacyjne:

  Sprawowanie opieki nad Laboratorium Instytutu Psychologii UŁ. Prowadzenie Pracowni Testów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UŁ. Pełnienie funkcji członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o/Łódź. Pełnienie funkcji członka Uczelnianej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Organizowanie konferencji naukowych oraz udział w innych formach aktywności akademickiej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela