Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Dąb
Główny adres email
Magdalena.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Językoznawca w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień dotyczących teorii tekstu, genologii lingwistycznej (zwłaszcza gatunków prasowych w ujęciu historycznym) oraz stylistyki językoznawczej; autorka prac i artykułów poświęconych językowi i stylowi twórczości Henryka Sienkiewicza, m.in. Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza (2004), Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku (na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego) (2014). Redaktor numeru specjalnego czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 50 (2016): Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, współredaktor tomu pt. "Henryk Sienkiewicz. Język - semantyka, Warszawa 2019.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Historii Języka Polskiego

  działalność naukowo-dydaktyczna

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela