Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Dąb
Główny adres email
Joanna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

2014 Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii – geografii fizycznej,

2001 Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii,

1995 – 2001 Wydziałowe Studium Doktoranckie w zakresie Geografii Fizycznej i Geografii Ekonomicznej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego

1990 – 1995 Magister geografii w zakresie geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, praca magisterska pt. „Budowa geologiczna poziomu katarzynowskiego w okolicach Celestynowa”; promotor – prof. dr hab. H. Klatkowa

Osiągnięcia naukowe
 • Publikacje naukowe i projekty badawcze (ORCID 0000-0002-1045-5506)
 • Działalność popularyzująca geografię - organizacja wspólnie z dr hab. Piotrem Czublą, prof. UŁ konkursu fotograficznego "Geografia - proces, forma, obiekt"
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe najczęściej koncentrowały się wokół paleogeografii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki fluwialnej i peryglacjalnej. Celem badań paleogeograficznych jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wyglądało środowisko naturalne w przeszłości, wymagają szerokiego spojrzenia, wiedzy o prawidłowościach rządzących środowiskiem naturalnym oraz świadomości ograniczeń jakie niesie z sobą zasada aktualizmu w naukach o Ziemi.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Geologii i Geomorfologii

  Prowadzę działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną.

  Pełnię funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Geograficznych ds. nauki i projektów badawczych


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela