Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sławomir Dąb
Główny adres email
Sławomir.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

magisterium : Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizyki Ciała Stałego, specjalność: Fizyka Doświadczalna, 1988 r.

doktorat : Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizyki Ciała Stałego, specjalność: Fizyka Doświadczalna, 1998 r.

Osiągnięcia naukowe

We współpracy z ITE Radom zbudowano prototypowy zestaw mikroskopu sił atomowych wyposażony w unikalny system synchronicznej cyfrowej detekcji amplitudy i fazy składowych harmonicznych, sygnału pochodzącego z sondy pomiarowej pozwalający na charakteryzację właściwości mechanicznych materiałów w skali nanometrowej. Aparatura powstała w projekcie Programu Badań Stosowanych na kanwie wcześniejszych doświadczeń zdobytych podczas realizacji zadań w Programie Strategicznym, wspólnie z Instytutem Technologii i Eksploatacji - PIB w Radomiu.


Obecnie główną część mojej pracy stanowi dydaktyka.

Wykaz ostatnio zrealizowanych przedsięwzięć dydaktycznych

 • 1.Realizacja modułu przetwarzania A/D i D/A do współpracy z płytką rozwojową Nexys 3 i Nexys 4
 • 2.Realizacja modelu procesora wielocyklowego SPKFCS w programie symulacyjnym CedarLogic, jako narzędzie do nauki assemblera podczas zajęć z Architektury systemów komputerowych. W ramach pracy inżynierskiej „Opracowanie i stworzenie assemblera dla procesora SPKFCS” Pan Turski stworzył kompilator, pozwalający na używanie mnemonik (do tej pory programy można było pisać tylko w języku maszynowym). (2017-2019)
 • 3.Uruchomienie zestawów dydaktycznych do ćwiczeń z Podstaw Telekomunikacji. (2016- 2018).
 • 4.Opracowanie kursu „Programowanie Układów Cyfrowych” (2010 - 2017).
 • Opracowanie i zbudowanie zestawu do realizacji efektów dźwiękowych w pracowni cyfrowego przetwarzania dźwięku. (2009 - 2015)
Zainteresowania naukowe

Od momentu zakończenia studiów w 1989 roku moje zainteresowania związane są z rozwojem technik badawczych przy pomocy mikroskopii bliskiego pola a w szczególności z technikami oferowanymi przez skaningowe mikroskopy tunelowe i sił atomowych. Jestem członkiem zespołu który na przestrzeni wielu lat zbudował oraz wdrożył do pracy kilka zestawów mikroskopów miedzy innymi w Instytucie Fizyki Politechniki Gdańskiej, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi oraz ITME Warszawa. W roku 2006 przy współpracy Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu rozpoczęto prace nad nowym zestawem aparatury STM i AFM o modularnej i oryginalnej konstrukcji do zastosowań technologicznych w przemyśle oraz celów dydaktycznych. W latach 2015 - 2016 podjęto próby komercjalizacji rozwiązań. Obecnie w ramach grantu Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych molekuł wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego pracuję nad konstrukcją elektroniki do głowicy STM pracującej w warunkach ultra wysokiej próżni. Planowane jest wykonanie pętli sprzężenia zwrotnego w oparciu o struktury FPGA.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Pracownia Elektroniki i Telekomunikacji

  Jestem kierownikiem pracowni Elektroniki i Telekomunikacji.

  Prowadzę następujące wykłady:

  1. Architektura Systemów Komputerowych

  2. Wstęp do Elektrotechniki i Elektroniki

  3. Podstawy Techniki Cyfrowej

  4. Programowanie Układów Cyfrowych.

  5. Podstawy telekomunikacji.

  6. Multimedia -Cyfrowe przetwarzanie dźwięku

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela