Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Brzoza
Główny adres email
Agnieszka.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Tytuł zawodowy magistra: 1996, Magister geografii, specjalizacja klimatologia i hydrologia, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemii, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kłysik praca magisterska: Wpływ pogody na liczbę kolizji i wypadków drogowych w Łodzi w 1994 r.

Stopień doktora: 2004, Doktor nauk o Ziemi (klimatologia) - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kłysik, rozprawa doktorska: Cechy solarne klimatu Łodzi

Stopień doktora habilitowanego: 2013, Doktor habilitowany nauk o Ziemi (klimatologia), Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, rozprawa habilitacyjna: Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Promieniotwórczość atmosfery - Radon (Rn-222) jako znacznik procesów w atmosferze obszarów zurbanizowanych, meteorologiczne uwarunkowania stężenia Rn-222

Promieniowanie słoneczne ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania UV

Klimat i bioklimat miasta

Dynamika i zmienność klimatu

Biometeorologia człowieka i ptaków

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Meteorologii i Klimatologii

  Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów oraz uczestniczenie w kształceniu doktorantów

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela