Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Maria Sosna
Główny adres email
Małgorzata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Kierowniczka Katedry Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ. Specjalizuje się w problematyce Półwyspu Indochińskiego, głównie Wietnamu, procesach integracyjnych w Azji Wschodniej. Jest autorką kilku książek: Problem wietnamski na forum ONZ w latach 1945-1977, (Wydawnictwo UŁ 2002), Polityka kulturalno-oświatowa Wietnamu 1945-1976 (Wydawnictwo Ibidem2004), Środowiskowe wyznaczniki polityki zagranicznej Wietnamu w obliczu procesów integracji z gospodarka światową (Wydawnictwo Adam Marszałek 2010), Regionalny aspekt historii stosunków rosyjsko-chińskich (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012), Trudne pojednanie. Dyplomacja w procesie normalizacji stosunków amerykańsko-wietnamskich (Wydawnictwo UŁ 20117) współautorką i redaktorem naukowym kilkunastu innych między innymi: Współczesne stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej. Problemy, wyzwania i szanse (Wydawnictwo Duet Toruń 2010), Chiny w stosunkach międzynarodowych (Wydawnictwo Ibidem 2012), Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej (Wydawnictwo UŁ 2014), Paradiplomacy In Asia. Case Studies of China, India and Russia (Wydawnictwo UŁ 2018) oraz autorką ponad 100 artykułów naukowych, publikowanych w tomach zbiorowych w języku polskim angielskim i rosyjskim.
Jest członkiem Towarzystwa Azja-Pacyfik, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Rady Programowej serii wydawniczej Stosunki Międzynarodowe (Wydawnictwo UŁ) Contemporary Asian Studies Series oraz „Biblioteki Azji i Pacyfiku”, brała udział w licznych konferencjach międzynarodowych, kierowała dwoma projektami finansowanymi ze środków NCN: „Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej” oraz „Wymiary aktywności międzynarodowej władz regionalnych na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Indii i Federacji Rosyjskiej”. Była członkiem zespołu, który w ramach konsorcjum złożonego z europejskich i azjatyckich instytucji naukowych wygrał w 2017 r. konkurs ogłoszony przez Komisje Europejską w ramach Horyzontu 2020 na realizację projektu pt Competing Regional Integrations in Southeast Asia.

Osiągnięcia naukowe

Autorka i współautorka kilkunastu książek, kilkudziesięciu artykułów o polityce wewnętrznej i zagranicznej Wietnamu, integracji w Azji Południowo-Wschodniej, azjatyckiej polityki Rosji. Koordynatorka kilku grantów NCN oraz członek grantu UE Horyzont 2020 CRISEA. Za ogromny sukces uważam wypromowanie 10 doktorantów, kilkuset magistrów i licencjatów na kierunku stosunki międzynarodowe oraz studia azjatyckie jak również stworzenie zespołu Katedry Azji Wschodniej złożonego z wybitnych naukowców, ekspertów zajmujących się regionem Azji Wschodniej: Chin, Korei, Japonii, Indii, Indochin.

Zainteresowania naukowe

Lubię podróżować, pływać i jeździć na rowerze

Stanowiska
 • profesor Katedra Studiów Azjatyckich

  Kieruje zespołem Katedry Studiów Azjatyckich

  Nadzoruje wypełnianie zadań naukowych i dydaktycznych

  Organizuje plan obciążeń dydaktycznych, pensum pracowników katedry

  Dba o Bezpieczeństwo i Higienę Pracy na stanowiskach pracowniczych KSA

  Prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne

  Jest członkiem ciał kolegialnych WSMiP oraz Rady SDNS
  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela