Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Topola
Główny adres email
Beata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Prawo cywilne, prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej.

Osiągnięcia naukowe

Wśród osiągnięć naukowych wskazać można kilkadziesiąt publikacji artykułowych oraz kilkanaście monografii autorskich i współautorskich.

W roku 2016 monografia "Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny" (rok wydania 2013), w konkursie czasopisma „Państwo i Prawo” została uznana za najlepszą pracę habilitacyjną. Wcześnie, w roku 2014 ta sama monografia została nagrodzona w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę habilitacyjną na temat własności intelektualnej.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Prawa Cywilnego

  Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela