Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marzena Sosna
Główny adres email
Marzena.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Konsultacyjnej na kierunkach: Logistyka (st. I st.) i Logistyka w gospodarce (st. II st.).
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunkach: Logistyka i Logistyka w gospodarce.
 • Współautor raportu samooceny na kierunku Logistyka – PKA (2019).
 • Członek Komisji Programowej na kierunku Logistyka (2009-2012).
 • Opiekun I roku studiów na kierunku Logistyka (2014-2016).
 • Opiekun specjalności: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem (2010-2017).
 • Opiekun specjalności: Ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej (2017-2019).

Medale i nagrody:

 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2016).
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015).
 • Nagroda Zespołowa III stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2006).
Zainteresowania naukowe
 • Analiza i ekonomika przedsiębiorstwa
 • Zrównoważony wzrost przedsiębiorstwa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finansowe i marketingowe aspekty logistyki
 • Uwarunkowania i czynniki rozwoju logistyki w przedsiębiorstwie
Stanowiska
 • pracownik dydaktyczny na stanowisku adiunkta Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

  Realizacja zajęć dydaktycznych

  Doskonalenie procesu dydaktycznego na kierunkach: Logistyka i Logistyka w gospodarce

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela