Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Topola
Główny adres email
Katarzyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

1988r. - magister biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki

1999r. - doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, Uniwersytet Łódzki

2013r. - habilitacja (Uniwersytet Łódzki) w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

10. 12. 1986r. - 05. 1991r. pracownik techniczny w Pracowni Cytofizjologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Łódzkiego

05. 1991r. – 31. 10. 1999r. pracownik naukowo-dydaktyczny – asystent w Katedrze Cytofizjologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Łódzkiego

01. 11. 1999r. – 30.04.2014r. adiunkt w Katedrze Cytofizjologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Łódzkiego

Od 01. 05. 2014r. - profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Cytofizjologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Cytofizjologii

  Stanowisko badawczo-dydaktyczne.

  Podstawowy zakres obowiązków:

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia

  - prowadzenie badań naukowych

  - przygotowywanie publikacji naukowych


  Obszar naukowy

  Badania podstawowe

  Tematyka prowadzonych prac badawczych

  • endoreplikacja u glonu Chara
  • Cytochemiczne, autoradiograficzne i ultrastrukturalne badania procesu spermiogenezy Chara spp
  • Wymiana nukleohistonów na białka typu protamin podczas spermiogenezy u Chara vulgaris i Chara tomentosa oraz rola retikulum endoplazmatycznego w tym procesie
  • Analizy lipotubuloidów w skórce zalążni i przykwiatków u Ornithogalum umbellatum
  • Rola kul lipidowych i mikrotubul w syntezie lipidów
  • Rola lipotubuloidów i kutinsomów w formowaniu kutikuli roślin
  • Badanie mechanizmu tworzenia kutikuli roślinnej

  Wybrane techniki i metody stosowane w badaniach

  • Mikroskopia świetlna, fluorescencyjna i elektronowa
  • Cytofotometria, Autoradiografia
  • Immunocytochemia i immunohistochemia

  Obszar naukowo-dydaktyczny

  • Opiekun studentów w Kole Naukowym Biologów w Sekcji IRIS
  • Opiekun prac licencjackich i magisterskich

  Obszar dydaktyczny

  Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) na kierunkach Biologia i Genetyka dla studentów I i II stopnia studiów. Prowadzone przedmioty:

  • Botanika ogólna
  • Biologia rozwoju (część roślinna)
  • Słupek i pręcik też może kręcić
  • Biologia i genetyka molekularna rozwoju
  • Pracownia, Seminarium Magisterskie

  Obszar organizacyjny

  • Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  • Członek Wydziałowych Komisji Dydaktycznych ds. kierunków Biologia oraz Biotechnologia
  • Autor imprez w ramach corocznych Nocy Biologów oraz Festiwali Nauki Techniki i Sztuki.
  • Skarbnik Łódzkiego Oddziału PTBK.

  Działalność w krajowych i zagranicznych organizacjach naukowych

  • Od 1993r. członek Europejskiej Grupy Charophytologów (GEC)
  • Członek Międzynarodowej Grupy Charophytologów (IRGC)
  • Sekretarz Łódzkiego Oddziału PTBK w latach 2006-2011
  • Od 2018r. Skarbnik Łódzkiego Oddziału PTBK.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela