Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Stanisław Maria Klon
Główny adres email
Stanisław.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Katalizy i Syntezy Organicznej

  Zakres obowiązków:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, laboratoria), głównie z chemii organicznej oraz spektroskopii, na kierunkach Chemia, Analityka chemiczna, Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu, Nauczanie Chemii
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
  • opieka merytoryczna nad doktorantami
  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, publikowanie wyników badań w czasopismach z listy Journal Citation Reports
  • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
  • udział w posiedzeniach Rady Wydziału Chemii
  • udział w posiedzeniach Uczelnianej Komisji ds. Odwołania Studentów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela