Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Dąb
Główny adres email
Dorota.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam na UŁ studia magisterskie z zakresu pedagogiki oraz z psychologii. Po studiach podjęłam pracę dydaktyczno-naukową na UŁ, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki, a następnie logopedii. Mój doktorat (1999) poświęcony był komunikacji z dziećmi głuchymi (1999), habilitacja procesom emancypacji głuchych (2014). Przez wiele lat pełniłam funkcję uczelnianego pełnomocnika rektora i uczelnianej rzeczniczki osób niepełnosprawnych. Przez pewien okres pracowałam na innych uczelniach - WSP w Łodzi, UKW w Bydgoszczy (z UKW współpracuję do dziś). Przez cały okres pracy akademickiej podtrzymywałam także swoją pozaakademicką praktyczną aktywność zawodową. Pracowałam m.in. w szkołach specjalnych jako nauczyciel dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz psycholog-terapeuta dzieci z uszkodzonym słuchem, psycholog-doradca w Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Podejmowałam różne działania projektowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, prace eksperckie dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Ośrodka Rozwoju Edukacji, jestem członkiem Komisji Ekspertów ds Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Przez kilka lat wspierałam szkoły i nauczycieli jako nauczyciel-konsultant WODN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Ukończyłam w związku z tym kolejne studia podyplomowe Coaching i mentoring w edukacji (2016). W latach 2017-2019 podjęłam współpracę naukową z jednym z uniwersytetów w Kazachstanie, gdzie odbyłam dwa staże naukowe profesora wizytującego, ukierunkowane na problematykę edukacji włączającej. Od 2019 pracuję na UŁ jako profesor uczelni w Katedrze Badań Edukacyjnych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Badań Edukacyjnych

  Pracuję w Katedrze Badań Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Prowadzę badania i zajęcia dydaktyczne związane z problematyką niepełnosprawności - zwłaszcza głuchoty, z diagnozą i terapią zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, pedagogiką specjalną i edukacją włączającą, a także pracą socjalną z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Jestem pedagogiem specjalnym, psychologiem i logopedą.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela