Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką WPiA UŁ - 1978, doktorat - 1989, doktor habilitowany - 1999, tytuł naukowy – 2014. Od 2002 jestem kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego. Założyłam i przez wiele lat kierowałam Szkołą Prawa Niemieckiego, która działa od 1999 r. przy WPiA UŁ, we współpracy z Centrum für Europäisches Privatrecht (CEP) Uniwersytetu w Münster. Byłam członkinią Komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kilkakrotnie pełniłam funkcję prodziekana WPiA UŁ.

Jestem autorką lub redaktorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Członkinią Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Polska Romanistyka Prawnicza, Association Alliance française de Łódź, Société Henri Capitant, Southern African Society for Legal History, członkinią Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum, komitetów naukowych czasopism: „Teizė” (Litwa) i „Sapientia Iuris”. Jestem redaktor naczelną „Studiów Prawno-Ekonomicznych.

Osiągnięcia naukowe

Wypromowałam siedmioro doktorantów. Wielokrotnie byłam nagradzana przez Rektora UŁ i Ministra właściwego ds nauki za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Zostałam odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.


Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze wykraczają poza dogmatykę rzymskiego prawa prywatnego, obejmując także szeroko rozumiane tło społeczne badanych zagadnień prywatno- i publicznoprawnych. W wyniku moich badać opublikowałam szereg prac na temat rzymskiego miernictwa i formacji intelektualnej mierniczych, pozycji prawnej agentów służb specjalnych w okresie późnego cesarstwa, lichwy i stosunku rzymskiego społeczeństwa i prawa do dłużnika, wreszcie – podatków i innych danin publicznych.

Stanowiska
 • profesor Katedra Prawa Rzymskiego

  Kieruję zespołem Katedry Prawa Rzymskiego

  Prowadzę wykłady kursowe z prawa rzymskiego dla studentów I roku studiów prawniczych i seminaria z tej dyscypliny

  Naukowo zajmuję się badaniem instytucji prawa rzymskiego z pogranicza antycznego prawa prywatnego i publicznego w kontekście ich uwarunkowań społeczno-politycznych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela