Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Urszula Sosna
Główny adres email
Urszula.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

zatrudniona na WPiA UŁ w 1974 r. na stanowisku asystenta, następnie adiunkta, profesora nadzwyczajnego, a od 2005 r. – profesora zwyczajnego. Kieruje Zakładem Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Prowadzi na macierzystym wydziale wykłady z prawa gospodarczego i handlowego, prawa własności przemysłowej a także seminarium magisterskie. Od dwudziestu lat wykłada prawo znaków towarowych na Podyplomowych Studiach Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor trzech doktoratów, recenzent w kilkunastu postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych oraz w jednym postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Osiągnięcia naukowe

Około 200 publikacji, w tym dwie monografie (Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie, 1994r. ; Spółka partnerska, 2013r.), współautorstwo i redakcja naukowa monografii, pt. Wkłady niepieniężne do spółek handlowych, 2018r.; autorski Komentarz Ustawa o znakach towarowych, 1998r. Obszerne opracowania umowy franchisingu, know-how, o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz umów o współpracę i umów założycielskich w Systemie Prawa Prywatnego, t. 9 Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, 2011r., a także rozdział, pt. Znaki towarowe wspólne w Systemie Prawa Prywatnego t.14b Prawo własności przemysłowej, 2017r.

Zainteresowania naukowe

prawo cywilne; prawo handlowe ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek osobowych; prawa na dobrach niematerialnych, w tym zwłaszcza dobra własności przemysłowej (znaki towarowe, oznaczenia przedsiębiorstwa, firma); prawo zobowiązań, zwłaszcza problematyka umów nienazwanych; problematyka zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Stanowiska
 • profesor Zakład Prawa Własności Przemysłowej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela