Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Maria Klon
Główny adres email
Paweł.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia historyczne (1981), filozoficzne (1984). Pracownik Instytutu Filozofii UŁ od 1984; praca doktorska (1993): Ja – Nieskończoność - Inny w Emmanuela Levinasa filozofii transcendencji; habilitacja (2008): Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego

Osiągnięcia naukowe

Książki: Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego (Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006; wyd. II [zmienione], Toporzeł, Wrocław 2009); Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie (IFiS PAN, Warszawa 2004).

Artykuły poświęcone m.in. Nietzschemu, Rousseau, Kantowi, Schellingowi, romantyzmowi niemieckiemu, Kierkegaardowi, Baudelaire'owi, szkole frankfurckiej, Heideggerowi, Levinasowi, Derridzie, Foucaultowi.

Przekłady na polski niemieckiej i francuskiej literatury filozoficznej (m.in. Nietzsche, Foucault, Deleuze/Guattari, Derrida, Badiou).

Zainteresowania naukowe

(Zainteresowania filozoficzne) współczesna filozofia francuska i niemiecka ze szczególnym naciskiem na myśl Nietzschego; egzystencjalizm; problematyka zła i wolności, filozoficzno-kulturowe aspekty nowoczesności, poststrukturalizm.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Filozofii Współczesnej

  pracownik naukowo-dydaktyczny, praca naukowa, prowadzenie zajęć, praca organizacyjna. Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela