Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Elżbieta Topola
Główny adres email
Elżbieta.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyłam filologię polską (magisterium) oraz filozofię (absolutorium).

Od 1985 roku pracuję w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ.

Osiągnięcia naukowe

Jestem współautorką następujących publikacji: Chcę studiować medycynę, Ten, ta to, Testy dla kandydatów na studia medyczne.
W Wydawnictwie WING zajmuję się redakcją językową i przygotowywaniem do druku publikacji o charakterze popularnonaukowym.

Zainteresowania naukowe

Lubię uczyć i lubię się uczyć. Doskonalę swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, m.in.:

− szkolenia z metodyki e-learningu, tworzenia e-kursu na platformie Moodle; MS Teams w nauczaniu zdalnym;
Online Teaching: Creating Courses for Adult Learners; The best resources for online teaching during coronavirus; (kursy online na platformie FutureLean);
Metodyka języka polskiego jako obcego – webinaria (online polskiikropka.pl);
− kursy języka angielskiego zakończone egzaminem TELC (poziom B2);
Introduction to Italian - Università per Stranieri di Siena (kurs online na platformie FutureLearn).


Interesuję się literaturą piękną – czytam zarówno po polsku, jak i po angielsku. Film – to również moja pasja.
Prowadzę aktywny tryb życia: pływam, jeżdżę na rowerze, odbywam długie piesze wycieczki. Lubię podróżować.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Zespół Przyrodniczo-Techniczny

  1. Prowadzę lekcje języka polskiego jako obcego (w odmianie medycznej, technicznej, ekonomicznej)

  z wielonarodowościowymi grupami słuchaczy, którzy przygotowują się do studiów w Polsce.

  2. Prowadzę lektoraty języka polskiego ze studentami z programów Erasmus, Campus Europae oraz Mobility Direct.

  3. Ponadto:

  a) opracowuję programy zajęć dydaktycznych i materiały z wykorzystaniem technik zdalnego uczenia się;

  b) odbywam konsultacje, hospitacje, dyżury dydaktyczne;

  c) przygotowuję i przeprowadzam egzaminy, kolokwia i sprawdziany;

  d) opiekuję się grupami słuchaczy studium;

  e) opiekuję się praktykantami;

  f) wykonuję prace organizacyjne związane z procesem dydaktycznym.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela