Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bartłomiej Sosna
Główny adres email
Bartłomiej.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Kariera naukowa:

1973 – magister chemii;

1982 – doktor, dziedzina: nauki chemiczne, dyscyplina: chemia;

2001 – doktor habilitowany, dziedzina: nauki chemiczne, dyscyplina: chemia;

2006 – profesor nadzwyczajny UŁ

2013 – profesor, dziedzina: nauki chemiczne, dyscyplina: chemia;

2013 - 2020 – kierownik Zakładu Chemii Biofizycznej

Osiągnięcia naukowe

- Mój dorobek naukowy został doceniony, czego wyrazem jest zaliczenie mnie do grupy 2%, czyli 159684 naukowców, najczęściej cytowanych w światowej literaturze (sklasyfikowany zostałem na 137067 pozycji). Na liście tej zawierającej artykuły opublikowane do 2019 roku, którą opracował Sanford University, wydawnictwo Elsevier oraz firma SciTech Strategies, znalazło się 726 naukowców z Polski.

- Członek redakcji czasopisma naukowego International Journal of Secondary Metabolite (IJSM), indeksowanego w bazie SCOPUS.

Zainteresowania naukowe

- Badania oddziaływań w wodzie naturalnych aminokwasów z elektrolitami oraz substancjami występującymi w płynach ustrojowych.

Na podstawie uzyskanych rezultatów wyznaczyłem dwie „skale określające hydrofobowo-hydrofilowe właściwości aminokwasowych podstawników bocznych”, które zostały opublikowane wJ. Am. Chem. Soc., 124 (2002) 6003-6008 oraz J. Am. Chem. Soc., 127 (2005) 17768-17771.

- Badania kompleksów nano-przenośników i nano-transporterów jako receptorów inkludujących substancje biologicznie aktywne stosowane w medycynie, kosmetyce, przemyśle spożywczym i rolnictwie.

- Moje hobby historia oraz podróże.

Stanowiska
 • profesor Zakład Chemii Biofizycznej

  badania naukowe

  dydaktyka

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela