Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mirosław Dąb
Główny adres email
Mirosław.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

  Zawodowo zajmuję się biologią i ekologią ryb słodkowodnych, głównie w rzekach. Moje szczególne zainteresowania dotyczą gatunków niewielkich rozmiarów, które nie mają znaczenia ekonomicznego. Często gatunki te mają ciekawe polskie nazwy jak koza, koza złotawa (dziś zwana również bałtycką), piskorz (może oddychać tlenem atmosferycznym), ciernik (gatunek modelowy przydatny do wielu rozważań ewolucyjnych, ekologicznych, biologii rozwoju), cierniczek, różanka (pięknie ubarwiona ryba, która do rozrodu potrzebuje małży – skójek i szczeżuj), babki (grupa gatunków inwazyjnych).
  Zajęcia, które prowadzę, to głównie wykłady z następujących przedmiotów: zoologia kręgowców, zróżnicowanie taksonomiczne zwierząt – kręgowce, ochrona środowiska (dla biotechnologów), podstawy biologii ryb, a poza tym seminaria i konwersatoria, a wcześniej prawie wszystkie rodzaje ćwiczeń w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców.

  Jestem również kierownikiem Studiów Doktoranckich Ekologii i Ochrony Środowiska (czyli zanikającej formy kształcenia – zastąpiły ją Szkoły Doktorskie... i dobrze).

  Jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Biologów, a wcześniej również pełnomocnikiem Dziekana Wydziału BiOŚ ds. Studenckich Kół Naukowych.

  Przez jedną kadencję byłem członkiem (z wyboru) Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN.

  Do moich obowiązków należy:

  w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
  • udział w komercjalizacji wyników badań;
  • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

  w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;
  • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela