Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Sosna
Główny adres email
Joanna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Z wykształcenia jestem historykiem (2008, specjalności: historia kultury, historia społeczno-gospodarcza) oraz polonistą (2009, specjalności: tekstologiczno-edytorska, filmoznawcza). W 2015 r. obroniłam pracę doktorską z zakresu historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kilkukrotnie zdobywałam stypendia na realizację projektów indywidualnych (zob. "Osiągnięcia badawcze"), jak również byłam wykonawcą w kilku projektach zespołowych, m.in „Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert) / Samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (XV–XVIII wiek)”, „Lithuanian Egodocumental Heritage”, „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku”, a ostatnio „Identités curiales et le mythe de Versailles en Europe: perceptions, adhésions et rejets (XVIIIe – XIXe siècles)”.

Swoje doświadczenia edytorskie rozwijam w pracy redakcyjnej - od 2014 roku jestem sekretarzem redakcji „Zapisek Historycznych”, a w latach 2014-2020 pełniłam tę funkcję także w Redakcji "Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie". Dodatkowo w latach 2012–2019 byłam kierownikiem organizacyjnym Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.


Osiągnięcia naukowe
 • 2013 – stypendium Fundacji Lackorońskich,
 • 2015 – wyróżnienie rozprawy doktorskiej decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • 2016 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich,
 • 2017 – nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe – indywidualna drugiego stopnia za książkę Historia - tradycja - mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku,
 • 2020 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich,
 • 2020 – laureatka konkursu w ramach MINIATURY Narodowego Centrum Nauki,
 • 2020 – grant dla młodych badaczy Uniwersytetu Łódzkiego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza",
 • 2022 – stypendium rządu francuskiego (Séjour Scientifique de Haut Niveau)
Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania naukowe:

- kultura szlachecka Rzeczypospolitej Obojga Narodów,

- historia intelektualna i kulturowa XVIII wieku,

- edytorstwo źródeł historycznych,

- edytorstwo współczesne,

- dydaktyka historii.

Hobby: podróże, literatura i kinematografia.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Historii Nowożytnej

  W pracy skupiam się głównie na dwóch aspektach. Z jednej strony prowadzę badania naukowe dotyczące: historii intelektualnej i kulturowej XVIII wieku, historii kultury szlacheckiej Rzeczypospolitej oraz edukacji szlachty, zwłaszcza podróży edukacyjnych. Z drugiej strony prowadzę zajęcia dla studentów, głównie z zakresu: historii Polski nowożytnej, historii podróżowania oraz szeroko pojętej historii kultury (m.in. historii w literaturze pięknej, obrazu wojny w literaturze pięknej, malarstwie, kinematografii i grach czy historii kinematografii).

  Bliska memu sercu jest również popularyzacja wiedzy historycznej dla rozmaitych odbiorców. Prowadzę więc wykłady dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, dla uczniów szkół średnich, dla studentów zagranicznych, ale także online dla wszystkich zainteresowanych (w tym przypadku na temat podróżowania w dawnych wiekach). W ramach programu "Zdolny uczeń - świetny student" opiekuję się licealistami, którzy są zainteresowani pogłębianiem swej wiedzy.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela