Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Barbara Maria Topola
Główny adres email
Barbara.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Psycholog, Socjolog, Totor, w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej.

Osiągnięcia naukowe

Najnowsze publikacje:

 • Ober-Domagalska, B., Czernecka, J. (2019). Opinions vs. declared ethical attitudes toward professional work: A cross-national study of Polish and Norwegian youth, “Ethics & Behavior”, 29(4), ss: 637-660.
 • Ober-Domagalska, B. (2019). Płeć i teorie – rozwój poglądów na temat płci w teoriach ewolucyjnych, „Dyskursy Młodych Andragogów”, 20/2019, ss: 411-420.
 • Kutyło, Ł., Łaska-Formejster, A.B., Ober-Domagalska, B. (2019). Zmęczenie wśród pracujących i niepracujących studentów: socjologiczna analiza czynników środowiskowych determinujących jego poziom, „Medycyna Pracy”, 70(5), ss: 597–609.
 • Barbara Ober-Domagalska (2017) Does really religion matter? Polish-Norwegian cross-cultural studies on youth attitudes toward work ethics, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», КНЕУ, ss. 83–85.
 • Łukasz Kutyło, Barbara Ober-Domagalska (2017) Wpływ przemian gospodarczych na akumulację kapitału normatywnego i jego użytkowanie. Rozważania nad stosunkiem Polaków i Ukraińców do pracy [:w] Urszula Swadźba, Rafał Cekiera, Monika Żak (red.:) Praca, konsumpcja, przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss.:165 – 181.
 • Barbara Ober-Domagalska (2015) Psychospołeczne determinanty aktywności europejskiej młodzieży w strukturach islamistycznych organizacji przestępczych, „Władza sądzenia”, 7/2015, ss: 93-103, ISSN: 2300-1690.
 • Barbara Ober-Domagalska (2015) Polski katolicyzm według profesora Obirka, „Władza sądzenia”, 6/2015, ss: 179-183, ISSN: 2300-1690.
 • Barbara Ober-Domagalska (2015) Religia a praca – Ewolucja poglądów na temat etyki pracownika i jego otoczenia instytucjonalnego w chrześcijańskiej nauce społecznej, „Colloquium”, 4/2015, ss: 149-172, ISSN: 2081-3813.
 • Łukasz Kutyło, Barbara Ober-Domagalska, Radosław Tyrała (2015) O przygodności religii w postsekularnym świecie, „Władza sądzenia”, 6/2015, ISSN: 2300-1690.
 • Barbara Ober-Domagalska (2014) Ocena szansy na znalezienie pracy w opinii polskiej i norweskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Humanizacja pracy” 2 (276), ss: 123-142.
 • Barbara Ober-Domagalska (2013) Młodzież szkolna wobec etyki pracy i jej kontekstu instytucjonalnego. Polsko-norweskie badania porównawcze, Wydawnictwo Unowersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Barbara Ober-Domagalska (2013), Socjalizacja a wychowanie (nie)religijne dzieci w rodzinach ateistycznych i agnostycznych, „Przegląd religioznawczy” 4, 189-203, ss.: 189-203.
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:

 • Socjologia moralności;
 • Socjologia religii i niewiary;
 • Tożsamość społeczna;
 • Problemy dzieci i młodzieży;
 • Socjobiologia i psychologia ewolucyjna;
 • Badania nad naczelnymi.
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Polityki i Moralności

  Prowadzone zajęcia:

  • Podstawy komunikacji społecznej;
  • Psychopatologia z elementami psychiatrii;
  • Psychologia dla pracy socjalnej;
  • Psychologia dla analityki gospodarczej;
  • Psychologia społeczna;
  • Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży;
  • Superwizja w pracy socjalnej;
  • Ethics;
  • Etyka zawodu socjolog;
  • PR;
  • Między kulturą a naturą - Podstawy socjobiologii i psychologii ewolucyjnej.

  "Władza sądzenia” – członek redakcji

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela