Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jarosław Maria Brzoza
Główny adres email
Jarosław.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłem studia magisterskie i doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2011 r. prowadzę zajęcia z zakresu prawa finansowego na Uniwersytecie Łódzkim. W 2013 r. po odbyciu aplikacji i złożeniu egzaminu zawodowego zostałem wpisany na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Łodzi.

Osiągnięcia naukowe

2011-2013 - stypendysta w ramach projektu ,,Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy - oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

2013 - ukończenie aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Łodzi i złożenie z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu adwokackiego.

2020 - uzyskanie z wyróżnieniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalność: prawo finansowe.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania koncentrują się wokół problematyki ogólnej teorii danin publicznych, konstytucyjnych standardów materialnego i formalnego prawa finansowego, a także odpowiedzialności podatkowej.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Prawa Finansowego

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa finansowego

  2. prowadzenie badań naukowych z zakresu prawa finansowego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela