Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Maria Sosna
Główny adres email
Piotr.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. W 2003 uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Od 2004 do 2010 adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkim oraz Prodziekan kierunku Zarządzanie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (w latach 2010/2011 Prorektor ds. studenckich i organizacyjnych). Od 2011 adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Od 2013 członek oraz sekretarz Podkarpackiego Towarzystwa Naukowo-Oświatowego (wydającego Karpacki Przegląd Naukowy). Promotor szeregu prac licencjackich/magisterskich.

Osiągnięcia naukowe

Autor ponad 60 publikacji naukowych (w tym podręczników dla studentów) w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji Główne zainteresowania badawcze to problematyka zarządzania zasobami ludzkimi - zarządzanie wynagrodzeniami, zbiorowe stosunki pracy, partycypacja pracownicza, procesy rekrutacyjno-selekcyjne, zarządzanie konfliktami, negocjacje i komunikacja w organizacji.

Zainteresowania naukowe

Zawodnik amatorskiej drużyny siatkarskiej, miłośnik historii (w szczególności historii dyplomacji oraz techniki wojskowej), wierny kibic Łódzkiego Klubu Sportowego

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym przygotowanie programów i treści dydaktycznych z obszaru podstaw zarządzania, projektowania procesów, podstaw zarządzania zasobami ludzkimi (zarządzania zasobami ludzkimi w firmach logistycznych), zarządzania kompetencjami zawodowymi, zarządzania przedsiębiorstwem czy marketingu personalnego;
  • upowszechnianie wyników badań naukowych (poprzez artykuły naukowe, monografie naukowe oraz udział w konferencjach naukowych);
  • współudział w projektach naukowo-badawczych;
  • realizacja pensum dydaktycznego;
  • prowadzenie konsultacji ze studentami;
  • tworzenie oraz kontrolowanie obsady zajęć dydaktycznych w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela