Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Patryk Topola
Główny adres email
Patryk.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Starszy specjalista informatyk w grupie pracowników naukowo-technicznych Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych

  • Nadzór nad funkcjonowaniem wydziałowej infrastruktury informatycznej, w szczególności dbałość o bezpieczeństwo sieci, administracja przełączników sieciowych, monitorowanie i tworzenie szkieletowych połączeń światłowodowych.
  • Administracja hostem wirtualizacji serwerów, serwerów bazodanowych, usług sieciowych.
  • Administracja usługą katalogową Active Directory obsługującą konta pracowników WNG, nadawanie uprawnień i atrybutów uprawniających do dostępu do elektronicznych usług UŁ.
  • Administracja usługami poczty elektronicznej Wydziału (Office 365 - poczta elektroniczna, chmura danych, aplikacje, przypisywanie licencji Microsoft), moderowanie zespołów Teams komisji wydziałowych i rady wydziału (tworzenie formularzy głosowań, prowadzenie zdalnych spotkań).
  • Generowanie certyfikatów niekwalifikowanych UŁ (podpisów cyfrowych) dla Pracowników WNG.
  • Pomoc w obsłudze certyfikatów kwalifikowanych PWPW, w systemach ministerialnych/urzędowych GUS, POL-ON, ZSUN/OSF, EPUAP, inne dla pracowników dziekanatu.
  • Dystrybuowanie kodów instalacyjnych ArcGIS dla pracowników i studentów WNG poprzez prowadzenie bazy danych użytkowników, weryfikacja uprawnień do pobierania kodów. Wsparcie techniczne dla studentów związane z użytkowaniem licencjonowanego oprogramowania na wydziale WNG (licencja SITE).
  • Zarządzaniem wydziałową siecią bezprzewodową Eduroam: montaż punktów dostępowych, tworzenie kont użytkowników, zarządzanie kontrolerem dla anten WiFi, monitorowanie obciążenia sieci, dbałość o bezpieczeństwo sieci.
  • Konfiguracja sprzętowa i programowa komputerów oraz opieka nad sprzętem komputerowych i audiowizualnym sal dydaktycznych i pracowniach komputerowych WNG.
  • Obsługa zaawansowanych urządzeń do wielkoformatowego skanowania, sporządzanie skryptów programistycznych dla masowej konwersji plików graficznych.
  • Wsparcie techniczne dla użytkowników wydziałowej infrastruktury informatycznej w zakresie rozwiązywania problemów z dostępem do sieci i usług sieciowych.
  • Wsparcie techniczne (obsługa informatyczna, nagłośnieniowa) w organizacji wydarzeń na WNG.
  • Planowanie zakupów związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury informatycznej WNG. Sporządzanie wniosków zamówień publicznych oraz rozpoznania rynku na potrzeby zakupu sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego Wydziału.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela