Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maciej Maria Brzoza
Główny adres email
Maciej.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, media społeczne, sztuka nowych mediów, estetyka cyberkultury, teoria kultury):

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, sztuka i design generatywny, bazy danych i wizualizacja informacji, teoria designu, projektowanie interakcji i UX):

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, Media Arts Cultures)
  - udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych (jw.)
  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych (jw.)
  - opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów (jw.)
  - opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć (jw.)
  - przeprowadzanie konsultacji ze studentami (jw.)

  - prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, Media Arts Cultures)

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, media społeczne, sztuka współczesna, kultura transdyscyplinarna):

  - prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  - rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
  - uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

  Pełnione dodatkowe funkcje:

  - pełnomocnik do spraw promocji kierunku Nowe media i kultura cyfrowa

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela