Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Klon
Główny adres email
Agnieszka.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy wykładowca Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

  Działalność dydaktyczna

  prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków Mikrobiologia, Biotechnologia i Biologia, I i II stopnia

  opieka nad studentami realizującymi prace magisterskie

  promotorstwo prac licencjackich

  Działalność naukowa

  prowadzenie badań naukowych w ramach grantów badawczych

  Działalność organizacyjna

  organizowanie warsztatów promujących Wydział BiOŚ

  generowanie i rozliczanie delegacji dla pracowników i doktorantów KIiBI

  aktualizacja spisu urządzeń i przedmiotów stanowiących majątek KIiBI

  regularne zamawianie ciekłego azotu i dwutlenku węgla oraz nadzór nad dostawami

  Działalność komercyjna

  prowadzenie badań i analiz mikrobiologicznych dla producentów sektora kosmetycznego

  prowadzenie pod względem finansowo-księgowym projektów komercyjnych realizowanych w zespole (zamówienia, wystawianie faktur dla kontrahentów, umowy cywilno-prawne, rachunki osobowe, zestawienia finansowe)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela