Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Maria Sosna
Główny adres email
Małgorzata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Starszy Wykładowca z tytułem doktora Zespół Lektorów Języka Angielskiego

  • Jestem Starszym Wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego z tytułem doktora w zakresie nauk humanistycznych i specjalnością w zakresie literaturoznawstwa. Pracuję głównie na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie prowadzę zajęcia w zakresie specjalistycznego języka Legal English. Prowadzony przeze mnie kurs obejmuje zagadnienia z zakresu prawa i administracji oraz naukę praktycznych umiejętności, takich jak rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa, interpretacją prawa i wymiarem sprawiedliwości, naukę i praktykę formułowania opinii na tematy zawodowe z użyciem logicznej i przekonującej argumentacji, naukę wygłaszania prezentacji.

  • Pracuję również na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami specjalności Asian Studies, gdzie nauczam specjalistycznego języka angielskiego, poruszając zagadnienia z zakresu polityki, stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Opracowuję indywidualne, dopasowane do potrzeb studentów programy nauczania z wykorzystaniem rzeczywistych materiałów (prezentacje TED Talks oraz artykuły online napisane przez specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych). Kładę nacisk na rozwój zdolności komunikacji językowej, zwłaszcza w celu wyrażania opinii i wypowiadania się na tematy fachowe, społeczne i polityczne.

  • Jako pracownik Studium Języków Obcych UŁ jestem także tłumaczką. Zrealizowałam wiele projektów związanych z tłumaczeniem publikacji naukowych, referatów, artykułów, monografii oraz anglojęzycznych materiałów źródłowych do pracy naukowej dla różnych katedr UŁ. Jako tłumacz przysięgły współpracuję z Biurem Współpracy Zagranicznej w zakresie tłumaczeń przysięgłych dokumentów studentów z zagranicy. W czerwcu 2016 zostałam wpisana na listę oficjalnych tłumaczy przysięgłych Uniwersytetu Łódzkiego prowadzoną przez BWZ.

  • Od 1997 roku badam literaturę indyjską pisaną w języku angielskim. Z wykorzystaniem teorii postkolonialnej oraz teorii krytyki kulturowej skupiłam się na badaniu tzw. „immigritude” - kondycji imigranta, przyglądając się literackim przedstawicielom imigrantów z Subkontynentu Indyjskiego w Wielkiej Brytanii. W ramach Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich napisałam doktorat poświęcony analizie indywidualnych wyborów tożsamościowych podejmowanych przez literackich przedstawicieli imigrantów z Indii, Pakistanu i Bangladeszu, którzy osiedlili się w Londynie przedstawionych w wybranych współczesnych powieściach literatury brytyjskiej. Powstała skatalogowana obecnie w księgozbiorze Biblioteki UŁ, Biblioteki Wydziału Filologicznego UŁ, Biblioteki WSMiP, Biblioteki School of Oriental and African Studies Univeristy of London oraz bibliotek w wielu ośrodkach akademickich w Polsce wydana w październiku 2015 przez Uniwersytet Łódzki recenzowana monografia Search for Identity in the Novels by Second Generation Immigrant Writers from South Asia and the Caribbean in Great Britain.

  • Jako wykładowca Studium Języków Obcych pracuję w grupach wielokulturowych. Praca ze studentami z różnych kręgów kulturowych jest dla mnie doskonałym polem do wymiany myśli, do rozwoju zarówno dla nich jaki i dla mnie, okazją do przekazania im określonych postaw i wartości. Jestem propagatorką wśród studentów idei "UNIVERSITY DIVERSITY", którą kieruje się Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ poprzez promowanie i realizowanie w praktyce idei wielokulturowości i wzbogacania płynącego z relacji międzykulturowych. W ramach współpracy z International Office na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie przyjmowania do grup zajęciowych studentów z wymiany w ramach programu Erasmus, student mobility pracowałam w międzynarodowych grupach ze studentami z Gruzji, Kazachstanu, Ukrainy, Niemiec, ale również z Konga, Paragwaju, Hondurasu i Angoli.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela