Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Brzoza
Główny adres email
Beata.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe


Całkowity dorobek:

Liczba publikacji: 240 (w tym 166 prace eksperymentalne; 73 prac przeglądowych)

Impact Factor (zgodnie z rokiem opublikowania): 274,268

Punkty MNiSW (zgodnie z rokiem opublikowania): 3433

Sumaryczna liczba cytowań publikacji wg bazy Web of Science: prace cytowane - 139, liczba cytowań – 2071, bez autocytowań – 1475; Całkowity indeks Hirscha wg bazy Web of Science (WoS): 31

Nagrody:

Nagroda Indywidulana Rektora UŁ za cykl prac stanowiących treść pracy habilitacyjnej (II stopnia) – 2007 r.

Nagroda Zespołowa Rektora UŁ za cykl publikacji (I stopnia) – 2009 r.

Nagroda Zespołowa Rektora UŁ za cykl publikacji (I stopnia) – 2012 r.

Nagroda Zespołowa Rektora UM w Łodzi za cykl publikacji (II stopnia) – 2012 r.

Nagroda Indywidualna Rektora UŁ za cykl publikacji (II stopnia) – 2016 r.

Nagroda Indywidulna Rektora UŁ za działalność organizacyjną (III stopnia) – 2016 r.

Nagroda Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ- drugie miejsce wśród pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ o największej aktywności publikacyjnej za lata 2008-2011 (biorąc pod uwagę publikacje z listy JCR) – 2012 r.

Nagroda Zespołowa Rektora UŁ za cykl publikacji (I stopnia) – 2019 r.

Nagroda Zespołowa Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl publikacji – 2020 r.

Nagroda Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ - trzecie miejsce wśród pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ o największej aktywności publikacyjnej w roku 2012 (biorąc pod uwagę publikacje z listy JCR) – 2013 r.

Nagroda Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ za osiągnięcia publikacyjne w roku 2016 (za publikacje z listy JCR o liczbie punktów ≥ 30), II stopnia – 2017 r.
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze: stres oksydacyjny, hemostaza, suplementy diety, antyoksydanty

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Biochemii Ogólnej

  prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i seminariów

  prowadzenie badań naukowych, w tym kierowanie pracami magisterskimi i doktorskimi

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela