Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Maria Klon
Główny adres email
Ewa.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Nauki Administracji

  Wykonuję obowiązki pracownika naukowo-dydaktycznego oraz obowiązki związane z kierowaniem Zakładem Nauki Administracji.

  1. Prowadzę badania w obszarze nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji, potwierdzone licznymi publikacjami w postaci monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych.

  2. Prowadzę wykłady, konwersatoria i seminaria z zakresu nauki administracji, części ogólnej prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej, administracji publicznej na świecie.

  3. Wykonuję obowiązki organizacyjne wynikające z ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów prawnych stanowionych przez organy UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela