Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Janina Brzoza
Główny adres email
Janina.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Psycholog; specjalność: psychologia zdrowia

Wykształcenie:

Studia - Uniwersytet Warszawski, Instytut Psychologii, 1981 (mgr psychologii);

doktorat - PAN, Warszawa, 1990 (dr nauk hum. w zakresie psychologii);

habilitacja - KUL w Lublinie, 1999 (dr hab. nauk hum. w zakresie psychologii);

tytuł profesora – 2008.

Autorka/współautorka ponad 300 publikacji, w tym 25 monografii oraz kilkunastu standaryzowanych narzędzi pomiaru.

Członek Rady Redakcyjnej czasopism: Health Psychology Report, Psychoonkologia, Sztuka LeczeniaOsiągnięcia naukowe

Autorka/wspólautorka ponad 300 publikacji, w tym 25 książek (ostatnia wydana w roku 2020 to: "Kiedy trauma innych staje się własną. Negatywne i pozytywne konsekwencje pomagania osobom po doświadczeniach traumatycznych", wydana w PWN).

Autorka/współautorka kilkunastu narzędzi pomiaru stosowanych w psychologii zdrowia i stresu. Jedno z nich - Skala Pomiaru Prężności - SPP-25 został przetłumaczone na 8 języków (włoski, hiszpańki, rosyjski, litewski, łotewski, słoweński, rumuński, perski).

Liczba cytowań: ogółem - 3760, od roku 2012 - 2212.

Promotor 5 doktoratów. Aktualnie sprawuje pieczę nad trzema doktorantami.

W latach 2020-21 realizuje grant badawczy wspólnie z Uniwersytetem Opolskim "Uwarunkowania negatywnych i pozytywnych konsekwencji narażenia na wtórną traumę u przedstawicieli personelu medycznego".

Za działalność naukową otrzymuje liczne nagrody, w tym nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaną w roku 2016.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania zawodowe, zarówno dydaktyczne, jak i badawcze związane są z psychologią zdrowia i stresu.

Zainteresowania te są zodne z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi, tj. wykładami i seminariami magisterskimi dla studentów psychologii UŁ, a także z zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi m. in. na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim i zajęciami prowadzonymi w Społecznej Akademii Nauk.

W ramach działalności naukowej w ostatnich latach prowadzone są badania dotyczące stresu zawodowego, a przede wszystkim badania z zakresu traumy (doświadczonej bezpośrednio i pośrednio) oraz jej konsekwencji, zarówno tych o charakterze negatywnym, jak i pozytywnym.

Stanowiska
 • profesor Zakład Psychologii Zdrowia

  Prowadzone zajęcia dydaktyczne obejmują wykłady dla studentów II roku psychologii (wykład z psychologii stresu i psychologii zdrowia) oraz seminaria magisterskie dla studentów IV i V roku. Ponadto jestem egzeminatorem z psychologii jako przedmiotu dodatkowego dla doktorantów Wydzialu Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

  Jestem równiez czlonkiem Rady Wydzialu i Komisji d/s stopni naukowych.

  Pełnię funkcję Kierownika Zakładu Psychologii Zdrowia.

  W zakresie działalności naukowej prowadzę badania w zakresie traumy i jej konsekwencji. Aktualnie sprawuję pieczę nad trzema doktorantami, w tym dwoma z Zakładu.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela