Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dominika Maria Topola
Główny adres email
Dominika.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy inspektor ds. bhp Inspektorat BHP

  Realizuję zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).

  Pełnię funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach Uniwersytetu Łódzkiego:

  1. Wydział Matematyki i Informatyki
  2. Wydział Zarządzania
  3. Wydział Filologiczny
  4. Stołówka na ul. Lumumby
  5. Studium Języka Angielskiego
  6. Studium Języków Obcych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela