Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia socjologiczne na Uniwersytecie Łódzkim i dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 roku uzyskałam stopień doktora socjologii. Od 2008 roku pracuję w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Osiągnięcia naukowe

W 2014-2015 roku byłam stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Moja monografia pt. Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa (2017) została wyróżniona Nagrodą im. Stanisława Ossowskiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. W 2019 roku zostałam wyróżniona stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jestem stałą współpracowniczką "Tygodnika Powszechnego", do którego piszę o literaturze pięknej i społecznie zaangażowanej.

Zainteresowania naukowe

Interesuję się sporami wokół pamięci zbiorowej oraz transformacji ustrojowej, rolą intelektualistów w debacie publicznej, postfoucaultowską analizą dyskursu i wschodnioeuropejskim wariantem teorii postkolonialnej. Prowadzę badania pt. "Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji. Badania wstępne nad świadomością dyskursową elit symbolicznych" w ramach konkursu Miniatura 4 NCN.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Kultury

  Prowadzę zajęcia o komunikacji społecznej i medialnej oraz warsztaty pisania tekstów naukowych i dziennikarskich. Badawczo zajmuję się analizą polskiej debaty publicznej po 1989 roku.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela