Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ireneusz Maria Topola
Główny adres email
Ireneusz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kierunki: Administracja i Prawo) oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ; adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA UŁ; starszy specjalista w CDiSP; współpracownik Fundacji CDiSP.

Osiągnięcia naukowe

Wykaz publikacji dostępny pod adresem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/...

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiego sytemu podatkowego, a w szczególności postępowania podatkowego oraz szeroko pojętej ochrony praw jednostki.

Stanowiska
 • Adiunkt Katedra Prawa Podatkowego

  Do podstawowych obowiązków jako nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznym należy co do zasady: prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów oraz uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wraz ze stałym podnoszeniem kompetencji zawodowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela