Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Uzyskałam stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem, na Wydziale Zarządzania, w Uniwersytecie Łódzkim. Koncentruję swoje zainteresowania naukowe i badawcze na współpracy różnych interesariuszy na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Jestem autorką lub współautorką ponad 60 opracowań naukowych. Pełniłam funkcję doradcy, eksperta i uczestnika kilkunastu projektów naukowych, w tym międzynarodowych z zakresu współpracy międzysektorowej, kreowania środowiska lokalnego i regionalnego przyjaznego procesom innowacyjnym, współpracy uczelni wyższych z przedsiębiorstwami, rozwoju lokalnego i regionalnego.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Interesuję się współpracą różnych sektorów, środowisk, interesariuszy, która może służyć rozwojowi na poziomie lokalnym i regionalnym. W tym obszarze zawiera się partycypacja społeczna i jej instrumenty, współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem, współpraca nauki i biznesu, partnerstwo publiczno-prywatne. Edukuję siebie i moich studentów, by lepiej rozumieć mechanizmy, które służą nam, użytkownikom przestrzeni, w perspektywie krótko- i długofalowej, z poszanowaniem potrzeb środowiska naturalnego, za które ponosimy odpowiedzialność.


Prywatnie uwielbiam przyrodę o każdej porze roku. Spacer, rower czy bieganie - najchętniej po lesie. Sport towarzyszy mi też zimą - długie zjazdy po ośnieżonych stokach są ważniejsze niż piaszczysta plaża latem. Lubię też dobre kino i literaturę, a także prace ogrodowe i eksperymenty w kuchni.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Zarządzania Regionem

  Zakres obowiązków:

  • prowadzenie badań naukowych,
  • upowszechnianie wyników badań naukowych i działalności uczelni w relacjach z otoczeniem,
  • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem uczelni, wydziału i katedry,
  • realizacja zajęć dydaktycznych, w szczególności na kierunkach: zarządzanie miastem (studia I stopnia) i zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela