Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Dąb
Główny adres email
Magdalena.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

W 2000 r. ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W 2006 r. obroniłam rozprawę doktorską pt. „Grzywna w polskim prawie karnym” i uzyskałam stopnień doktora nauk prawnych.

Od początku pracy naukowej, swoje zainteresowania koncentruję wokół zagadnień dotyczących zasad wymiaru i wykonywania kar oraz innych środków prawno karnej reakcji na przestępstwo. Obecnie szczególnym zainteresowaniem obejmuję kwestie dotyczące kar wolnościowych i środków probacyjnych oraz roli kuratora zawodowego dla dorosłych w procesie ich wykonywania.

Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa karnego wykonawczego w tym w języku angielskim.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Prawa Karnego Wykonawczego

  Stanowisko w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych. Do podstawowych zadań należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów.

  W zakresie dydaktyki prowadzę nastepujące rodzaje zajęć:

  1. Proseminarium z prawa karnego wykonawczego

  2. Seminarium licencjackie - USM studia zaoczne

  3. Konwerasatorium - Intruduction to Criminal Law

  4. Konwerasatorium - Rodzaje przestępczości i ich społeczne podłoże

  5. Ćwiczenia z prawa karnego

  6. W okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. pełnię funkcję opiekuna I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku administracja.

  7. Jestem członkiem Rady Wydziału

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela