Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aldona Maria Sosna
Główny adres email
Aldona.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Prawa Karnego Wykonawczego

  Realizacja zadań wynikających z § 99 i 100 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego, w tym:

  - kierowanie Katedrą i reprezentowanie jej na zewnątrz;

  - wspieranie, opracowanie projektów prac badawczych;

  - wspieranie pracy badawczej w zakresie dyscyplin objętych działalnością katedry;

  - organizowanie i nadzorowanie działalności dydaktycznej katedry;

  - zarządzanie mieniem katedry i przyznanymi środkami finansowymi, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

  - składanie Dziekanowi WPiA UŁ rocznego sprawozdania z działalności katedry.

  Nadto wykonywanie obowiązków wynikających z art. 115 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 ze zm.)., w tym:

  - prowadzenie działalności dydaktycznej – kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów; 2) działaności badawczej – prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów; 3) działalności badawczo-dydaktycznej – prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

  Jako nauczyciel akademicki uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela