Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Topola
Główny adres email
Tomasz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

W roku 1999 uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dyplom magistra prawa.

Od 1 października 1999 r. odbywałem studia doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego (WPiA UŁ).

W 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uzyskałem - na podstawie rozprawy „Zasady opodatkowania dochodów nieujawnionych podatkiem dochodowym od osób fizycznych” - stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Od 1 października 2005 r. jestem zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego (WPiA UŁ).

W czerwcu 2011 r. odbyłem pobyt studialny na Wirtschaftsuniversität Wien.

Od 2018 r. jestem członkiem Rady Programowej czasopisma „Kazus Podatkowy” (Wydawnictwo Taxpress).

W 2020 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (osiągnięcie naukowe: „Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego”).

Osiągnięcia naukowe

W latach 2011 - 2013 r. brałem udział w charakterze członka zespołu powołanego do realizacji projektu naukowo-badawczego (NN 110 190340) „Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa” realizowanego przez Katedrę Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (projekt realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Nauki).

Jestem współautorem Komentarza do Konstytucji RP pod redakcją M. Safjana i L. Boska, wydanego w roku 2016 przez Wydawnictwo C.H. Beck (Objaśnienia do art. 84 - współautorstwo z T. Dębowską-Romanowską).

W roku 2019 opublikowałem monografię „Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego”. Stanowiła ona osiągnięcie naukowe, na podstawie którego uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Zainteresowania naukowe

Zajmuję się ogólną teorią podatku i danin publicznych.

Prowadzę badania, których przedmiotem jest zakres i głębokość oraz sposób uregulowania finansów publicznych w konstytucji.

Prowadzę badania na temat Ordynacji podatkowej, tj. dotyczące celu regulacji zawartej w tym akcie prawnym, rodzaju materii, która powinna zostać nim objęta, miejsca tego aktu prawnego w systemie prawa podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zajmuję się prawem o postępowaniu podatkowym.

Rozpoczynam badania nad regulacją prawną finansów Unii Europejskiej.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Prawa Daninowego, Zobowiązań i Procedur Podatkowych

  Prowadzę badania naukowe w zakresie prawa podatkowego i daninowego (ogólna teoria danin publicznych, zobowiązania i procedury podatkowe) oraz w zakresie prawa budżetowego.

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami.

  Jestem kierownikiem Studiów Podyplomowych Prawo Samorządu Terytorialnego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela