Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Dąb
Główny adres email
Monika.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyła studia prawnicze na UŁ. Laureatką ogólnopolskiego konkursu "Luminarz" na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego (I nagroda). Stopień doktora nauk prawnych otrzymała broniąc rozprawy doktorskiej pt. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w prawie wspólnotowym i niemieckim na przykładzie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej na UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster /Niemcy/, studiów podyplomowych z prawa konkurencji i ochrony konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu prawa porównawczego na Międzynarodowym Fakultecie Prawa Porównawczego w Strasburgu /Francja/ i kursu prawa konkurencji w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze /Niemcy/.

Prowadziła gościnne wykłady m.in. na Uniwersytecie w Regensburgu, Georg-August-Universität w Getyndze, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster /Niemcy/.

Promotor prac magisterskich nagrodzonych ponad 20 razy w konkursach ogólnopolskich i WPiA UŁ.

Osiągnięcia naukowe

Ekspert Komisji Europejskiej w Consumer Policy Advisory Group.

Kierownik projektu badawczego pt. "Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu: 2018/31/B/HS5/01169). Wcześniejsze projekty to: „Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami. W poszukiwaniu paradygmatu ochrony przed nieuczciwą konkurencją w prawie Unii Europejskiej i w prawie krajowym” (nr projektu: 2013/11/B/HS5/03633) oraz "Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej - analiza prawnoporównawcza" (nr projektu: 2011/01/B/HS5/00509).

Członek komitetu redakcyjnego "Europejskiego Przeglądu Sądowego" (EPS) oraz "internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego" (iKAR).

Koordynator International Network of Doctoral Studies in Law.

Koordynator na Wydziale Prawa i Administracji projektu TechLawClinics współfinansowanego przez Erasmus+.

Tutor na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w ramach projektu "Mistrzowie Dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu".

Reprezentant UŁ w Wirtualnej Katedrze Etyki i Prawa.

Członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za kadencji Adama Jassera.

Nagroda Ministra Gospodarki w XIII edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową dotyczącą własności intelektualnej (2015).

Wyróżniona nagrodami Rektora UŁ za działalność naukową i dydaktyczno-wychowawczą.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Europejskiego (https://facebook.com/sknpe) i Akademii Pisania (https://www.facebook.com/AkademiaPisaniaWPiA).

Zainteresowania naukowe

Autorka i redaktorka naukowa ponad 130 publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim, m.in. z zakresu prawa reklamy, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa nowych technologii.

Stanowiska
 • profesor uczelni, kierownik Katedry Zakład Europejskiego Prawa Prywatnego

  Prowadzenie pracy naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela