Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Iwona Dąb
Główny adres email
Iwona.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Biuro Dziekana

  * obsługa systemu USOS w zakresie:

  - kodowanie przedmiotów,

  - dopisywanie studentów i prowadzących do grup,

  - definiowanie wymagań etapowych: przedmiotowych i punktowych dla programów studiów,

  * wydziałowy koordynator zajęć ogólnouczelnianych;

  * sprawdzanie zgodności planów studiów z wydziałowym przelicznikiem punktów ECTS;

  * obsługa administracyjna studiów podyplomowych Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela