Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krystyna Klon
Główny adres email
Krystyna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • z-ca Dyrektora Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji

  • Organizacja pracy w obszarze spraw administracyjnych, finansowych i gospodarczych WPiA.
  • Kierowanie i koordynacja pracy pracowników działu administracyjnego, zespołu ds. finansowych i obsługi Wydziału.
  • Określenie potrzeb Wydziału w zakresie remontów i innych robót budowlanych oraz nadzór nad wykonawcami w trakcie prowadzenia remontów na Wydziale.
  • Zapewnienie utrzymania czystości, estetyki i właściwych warunków sanitarnych w budynku WPiA i na terenie zewnętrznym.
  • Dbałość o racjonalne wykorzystanie wody, energii elektrycznej i innych czynników energetycznych.
  • Nadzór nad właściwym wykonywaniem ochrony i zabezpieczeniem majątku użytkowanego przez Wydział.
  • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji i likwidacji majątku eksploatowanego przez Wydział.
  • Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i ochrony przed pożarem, wybuchem i atakiem terrorystycznym – przeprowadzanie próbnej ewakuacji.
  • Organizacja udostępniania instytucjom lub osobom trzecim pomieszczeń Wydziału.
  • Wykonywanie czynności zmierzających do właściwej gospodarki odpadami.
  • Nadzór nad funkcjonowaniem telekomunikacji na Wydziale.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela