Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Klon
Główny adres email
Aleksandra.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik działu administracyjnego Dział Administracyjny Wydziału Nauk Geograficznych

  1. Organizuję pracę w obszarze spraw administracyjnych i gospodarczych WNG

  2. Prowadzę nadzór nad właściwym utrzymaniem czystości i pracą ochrony w obiektach WNG

  3. Prowadzę nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem sprzętem i urządzeniami będącymi własnością WNG

  4. Prowadzę ewidencję środków trwałych i nietrwałych w pomieszczeniach ogólnowydziałowych, drukuję etykiety na sprzęt i meble dla Wydziału

  5. Współpracuję z Dziekanami w zakresie określania potrzeb remontów i innych robót budowlanych, prowadzę nadzór nad wykonywanymi pracami

  6. Dbam o właściwą gospodarkę odpadami

  7. Prowadzę rejestr i opracowuję w systemie faktury za sprzątanie, ochronę i ogólne zakupy dla Wydziału

  8. Prowadzę kontrolę i zastępstwo za pracownika kancelarii wydziałowej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela