Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Maria Brzoza
Główny adres email
Wojciech.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Habilitacja - Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, rok 2008.

Doktorat - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Ekonomiczny. rok 1995.

Tytuł magistra ekonomii - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Ekonomiczny. rok 1982.

Tytuł magistra inżyniera automatyki - Politechnika Łódzka, Wydział Elektryczny, rok 1973.

Podyplomowe Studium Metod Numerycznych - Politechnika Łódzka, 1979.

Podyplomowe Studium Pedagogiki - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, 1978.

Certyfikat języka angielskiego - ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, 1988.

W latach 1973-1985 w praktyce przemysłowej i badawczo-rozwojowej, na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich oraz w technicznym szkolnictwie średnim jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W latach 1986-1993 na stanowisku dyrektora administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od roku 1994 w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego jako nauczyciel akademicki, prowadzący badania naukowe, intensywnie uczestniczący w dydaktyce i kierujący studiami podyplomowymi.

Osiągnięcia naukowe

Rozwój zawodowy i intelektualny od pozycji inżynierskich, poprzez pozycje menedżerskie (z naczelnymi włącznie) do pozycji akademickich.

W karierze akademickiej, nowatorskie prace i osiągnięcia naukowe w zakresie teoretycznych i regulacyjnych aspektów rozwoju rachunkowości sektora publicznego, ogólnej systemowej teorii rachunkowości (obejmującej rachunkowość finansową i zarządczą) oraz systemowej teorii organizacji i zarządzania.

Także, organizacja i wieloletnie kierownictwo uniwersyteckich studiów podyplomowych rachunkowości i zarządzania finansowego oraz audytu wewnętrznego.

Zainteresowania naukowe

Praca naukowa, dydaktyka akademicka, aktywne uczestnictwo w życiu naukowym i społecznym sfery akademickiej i praktyki.

Filozofia, socjologia, psychologia, humanistyka.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Rachunkowości Zarządczej

  Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych, głównie odnośnie rachunkowości oraz organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego rozwoju i systemów informacyjnych dla zrównoważonego rozwoju.

  Opracowywanie, publikacja i upowszechnianie wyników badań naukowych oraz ich wykorzystywanie w procesie dydaktycznym i w praktyce.

  Uczestnictwo w procesie dydaktycznym na poziomach licencjackim i magisterskim oraz na studiach podyplomowych.

  Prowadzenie seminariów magisterskich; promowanie doktoratów.

  Sprawy organizacyjne w zakresie właściwym dla profesora uczelni.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela