Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Maria Dąb
Główny adres email
Aleksandra.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

IV 1994 - magister ekonomii

XII 1998 - doktor nauk społecznych

VI 2012 - doktor habilitowany


III 1999 - VIII 2012 adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ

IX 2012 i obecnie - prof. UŁ w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Osiągnięcia naukowe

Autorka 4 monografii, ponad 100 artykułów i rozdziałów w monografiach, redaktor naukowy 14 zbiorowych publikacji naukowych. Realizator ponad 30 projektów naukowo-badawczych (w tym 4 projektów w ramach Programów Ramowych UE, 12 grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uczestniczka zagranicznych staży i stypendiów naukowych (m.in. w Paryżu, Montpellier, Sztokholmie, Nowosybirsku, Tarnopolu). Wykładowca w uczelniach zagranicznych.

Ekspert w wielu projektach aplikacyjnych realizowanych we współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi. Autorka licznych strategii rozwoju, koncepcji marketingowych, programów rewitalizacji, planów zintegrowanych, systemów monitoringu i ewaluacji. Autorka ekspertyz i opracowań dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Trener i szkoleniowiec.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe zogniskowane są wokół zagadnień związanych z:

 • rozwojem lokalnym i regionalnym;
 • terytorialnym podejściem do rozwoju gospodarczego;
 • regionalnym wymiarem procesów innowacji;
 • procesami rewitalizacji miast;
 • planowaniem strategicznym rozwoju miast i regionów.
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

  Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela