Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sławomir Maria Sosna
Główny adres email
Sławomir.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1991 r. pracuję w Zakładzie/Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ (kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego). W latach 2006–2009 byłem także zatrudniony w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na stanowisku naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej.

Otrzymałem stypendia badawcze Funduszu Pomocy Niezależnej Kulturze i Nauce Polskiej (Paryż 1993 i Londyn 1999), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Londyn 2006), Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich (Paryż 2011).

Osiągnięcia naukowe

Za najważniejsze osiągnięcie zawodowe uważam ogłoszenie drukiem blisko 100 publikacji naukowych, w tym 4 autorskich monografii (Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa 1994; Konstatacje i nadzieje. Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1919–1925), Toruń 2005; Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Łódź 2013; Jerzy Giedroyć w 1946 roku, Gdańsk 2018).

Byłem także redaktorem/współredaktorem kilku edycji źródeł (m.in. Stosunki polsko-czechosłowackie 1932–1939 w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej, Łódź 2006; Getto Łódzkie/Litzmannstadt Getto 1940–1944, Łódź 2009 [wspólnie z Julianem Baranowskim]; Marzec '68 w Łodzi, Łódź 2010; Wspominając ludzi „Kultury”, Kraków – Paryż 2016; "Mam na Pana nowy zamach...". Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii, t. 1–3, Łódź 2019 [wspólnie z Rafałem Stobieckim] oraz zbiorów studiów (m.in. Płk Józef Beck (1894–1944). Żołnierz – dyplomata – polityk, Łódź – Warszawa 2017; „Zeszyty Historyczne” z perspektywy półwiecza, Warszawa 2017 [ wspólnie z Rafałem Stobieckim]; Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI w. ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu, Łódź 2017 [ wspólnie z Dariuszem Jeziornym i Radosławem Żurawskim vel Grajewskim]).Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół:

- historii Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1989

- dyplomacji Polski i Czechosłowacji w latach 1918–1945

- historiografii polska XX wieku

- dorobku intelektualnego Instytut Literacki w Rzymie/Paryżu 1946–2000

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

  Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w formie artykułów, monografii, wydawnictw źródłowych.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku historia oraz wojskoznawstwo:

  - proseminarium z historii XX w.,

  - seminariów (licencjackiego, magisterskiego i doktorskiego),

  - wykładów z prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,

  - konwersatorium z historii stosunków międzynarodowych w I połowie XX w.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela