Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Topola
Główny adres email
Małgorzata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Główne obszary badań i edukacji: Ekohydrologia, Ekologia stosowana, Indeksy jakości rzek oparte na ichtiofaunie, Renaturyzacja rzek, Ekologia krajobrazu, Edukacja ekologiczna

https://orcid.org/0000-0002-4421-8330

Main research and education areas: Ecohydrology, Applied freshwater ecology, Fish-based assessment, River restoration, Environmental/Landscape Planning, Ecological education

https://orcid.org/0000-0002-4421-8330


Zainteresowania naukowe

https://orcid.org/0000-0002-4421-8330

Stanowiska
 • starszy wykładowca / senior lecturer Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  starszy wykładowca w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ

  senior lecturer in the UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology of the University of Lodz

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • Starszy specjalista / senior specialist in international education Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  starszy specjalista w zakresie edukacji międzynarodowej w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ

  senior lecturer in international education in the UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology of the University of Lodz

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela