Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jerzy Dąb
Główny adres email
Jerzy.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Historia pracy zawodowej:

1. stażysta biolog - Zakład Chemii Toksykologicznej, Instytut Badania Środowiska i Bioanalizy, Wydział Farmacji, Akademia Medyczna w Łodzi.

2. biolog - Zakład Chemii Toksykologicznej, Instytut Badania Środowiska i Bioanalizy, Wydział Farmacji, Akademia Medyczna w Łodzi.

3. asystent naukowo-dydaktyczny - Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

4. biolog - Zakład Biologii Ewolucyjnej, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki.

5. asystent naukowo-dydaktyczny - Zakład Biologii Ewolucyjnej, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki.

6. adiunkt naukowy- Muzeum Przyrodnicze, Zakładu Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki (później Muzeum Przyrodnicze, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki).

7. profesor Uniwersytetu Łódzkiego - Muzeum Przyrodnicze, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.


Osiągnięcia naukowe

Dorobek naukowy: autorstwo lub współautorstwo blisko 90 publikacji naukowych, w tym: prace oryginalne, rozdziały w monografiach, oraz prace popularno-naukowe i komunikaty konferencyjne.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe i zawodowe - Faunistyka, ekologia i etologia owadów (Hymenoptera, Lepidoptera), ochrona bioróżnorodności, muzealnictwo przyrodnicze.


Stanowiska
 • profesor uczelni Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne „Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego”

  Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego jest jednostką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a w prostej linii kontynuatorem powstałego jeszcze w 1930 roku w Łodzi, Muzeum Przyrodniczo-Pedagogicznego. Podstawą przedwojennej kolekcji były zbiory przyrodnicze z istniejących wtenczas w Łodzi Muzeum Nauki i Sztuki oraz Centralnej Miejskiej Pracowni Przyrodniczo-Pedagogicznej i Towarzystwa Przyrodniczego im. St. Staszica. Siedzibą utworzonego muzeum stał się budynek mieszczący się obecnie w Parku Sienkiewicza przy ul. Kilińskiego. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego jest więc placówką o bogatej tradycji i jest jednym z najstarszych ośrodków muzealnych w Łodzi.

  Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego d.s. inwestycji

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela